Juridiske betingelser

Dette nettstedet, inkludert innhold, utvalg og ordning av innhold på hver enkelt side eller samling av sider, eies fullt og helt av Statoil.

Ved å få tilgang til og bruke www.StatoilPensjon.no samtykker du i følgende vilkår: 

Dette nettstedet, inkludert innhold, utvalg og ordning av innhold på hver enkelt side eller samling av sider, eies fullt og helt av Statoil. 

Vi forbeholder oss alle rettigheter til dette materialet. 

Du har anledning til å lagre utdrag fra Statoils nettsted på din personlige datamaskin og skrive ut kopier av disse for personlig, ikke kommersiell bruk. 

Du har lov til å bruke og distribuere nødvendige og mindre utdrag fra Statoils nettsted for å legge til rette for direkte linker/pekere til sidene, eller lenkeforbindelse for Internet søketjenester. 

All annen bruk som reproduksjon, oversettelse, bearbeidelse, arrangement, og all annen endring, distribusjon eller lagring av dette nettsted i enhver form og ved ethvert hjelpemiddel, helt eller delvis, er forbudt uten på forhånd å ha innhentet skriftlig tillatelse fra Statoil. 

Informasjonen på dette nettstedet kan ikke anses som et råd eller tilbud om å kjøpe eller handle med noe verdipapir. 

Informasjonen må ikke legges til grunn i forbindelse med investeringsbeslutninger eller anses som en invitasjon til å inngå kontrakt. 

Informasjonen som presenteres på dette nettstedet vil ikke til enhver tid være nøyaktig, oppdatert eller gjeldende for omstendighetene rundt en spesiell sak. 

Vi kan ikke ta på oss noen form for ansvar for unøyaktigheter eller utelatelse. 

Eventuelle beslutninger som gjøres basert på informasjon som finnes på dette nettstedet er på eget ansvar. 

Hverken Statoil eller noen av Statoils datterselskaper tar ansvar for direkte, indirekte, spesielle, betydelige eller andre tap eller ødeleggelser av en hvilken som helst karakter som måtte følge av tilgang til eller bruk av dette nettstedet eller dets innhold. 

Hverken Statoil eller dets datterselskaper er ansvarlig for innholdet på andre nettsted som ikke er under kontroll av Statoil og som har gitt tilgang til Statoils nettsteder eller som en kan få tilgang til fra vårt nettsted (hypertekst). 

Statoil og dets datterselskaper aksepterer intet erstatningsansvar for innholdet på slike nettsteder. 

Denne meddelse er underlagt og skal fortolkes i overenstemmelse med norsk rett.