Kapitalforvaltning

Statoil Pensjon har inngått en avtale med Statoil Kapitalforvaltning ASA om forvaltning av pensjonsmidlene.

Kontaktperson i Statoil Kapitalforvaltning ASA er:

Thomas Ludvigsen
Daglig leder/General manager
thlud@statoil.com +4797433372

Terje Moi
Investeringssjef/Head of investments
tmoi@statoil.com +4790079280

Bjarne Lien Kamsvåg
Leder renteforvaltning/Head of fixed income
blik@statoil.com +4791314365