Pensjoner

Nettstedet inneholder informasjon om den til enhver tid gjeldende pensjonsordningen i selskapet. Selskapet har rett til, i samsvar med gjeldende lovgivning, ensidig å endre eller avslutte ordningen.