Alderspensjon

Alderspensjon pensjon fra Statoil kommer i tillegg til alderspensjonen fra folketrygden, AFP og eventuelle pensjonsrettigheter opptjent hos andre arbeidsgivere.

Er du i arbeid eller tidligpensjonist vil du ca. 6 måneder før pensjonsalder motta et informasjonsskriv fra Statoil som gir informasjon om saksbehandlingen ved overgang fra arbeidstaker / tidligpensjonist til alderspensjonist.

Dersom du ikke allerede har startet utbetalingen av din alderspensjon fra Statoil Pensjon så vil alderspensjonen igangsettes fra den første i måneden etter fylte 65 år (sokkelkontrakt) eller 67 år (landkontakt).

Er du i arbeid ved oppnådd pensjonsalder eller tidligpensjonist vil du motta brev med beregning av alderspensjon ca. 6 uker før igangsettelse. Vi får informasjon om pensjonering fra arbeidsgiver, og du trenger derfor ikke å søke om alderspensjon.

Har du fylt 62 år og vurderer å søke om fleksibelt uttak av alderspensjon ber vi deg logge inn på «Min side» for informasjon og søknadspapirer. Innloggingen gjør du enkelt med Bank ID og fødselsnummer. Er du på jobb vil du finne informasjon om fleksibel alderspensjon samt søknadspapirer på Entry.

Du finner oversikt over dine pensjoner og forsikringer på http://www.Storebrand.no. Innlogging med Bank ID (evt. Storebrand passord) og fødselsnummer.