Etterlattepensjon

Dersom et medlem eller en pensjonist i pensjonsordningen dør, kan de etterlatte ha krav på pensjon etter avdøde.

De som kan være berettiget til pensjon er:

  • Gjenlevende ektefelle
  • Samboer
  • Fraskilt ektefelle*
  • Barn under 21 år som avdøde forsørget eller pliktet å forsørge

* Fraskilt ektefelle må fylle kravene i ekteskapslovgivningen. Det innebærer at den fraskilte må ha vært minst 45 år på skilsmissetidspunktet, ekteskapet må ha bestått i minst 10 år og den fraskilte må ikke ha giftet seg på nytt . Det vises for øvrig til Lov om ekteskap.

For å igangsette etterlattepensjon trenger vi i tillegg til utfylt søknadsskjema også:

  • Kopi av skifteattest
  • Kopi av vigselsattest / bostedsbevis hvis samboer
  • Kopi av fødselsattester for barn under 21 år
  • Skattekort innhentes elektronisk

Dersom den avdøde hadde en fripolise i Statoil Pensjon kan etterlatte ha rett på pensjon fra fripolisen dersom vilkårene er oppfylt. Se under fripoliser.