Uførepensjon

Alle ansatte i Statoil, uavhengig av pensjonsordning, er dekket av en uføreordning. Skulle du bli langvarig syk, kan du ha rett til uføreytelser både fra folketrygden og fra Statoils pensjonsordning.

Uførepensjon kan innvilges fra den dato sykepengene opphører (maksdato), eventuelt fra lønnsopphørsdato dersom denne er etter maks sykepengedato.

Du finner utfyllende informasjon om uførepensjonen og søknadsskjema på «Min Side». Innlogging skjer med Bank ID og fødselsnummer. Er du på jobb vil du finne informasjon om uførepensjon samt søknadspapirer på Entry.

Du finner oversikt over dine pensjoner og forsikringer på http://www.storebrand.no. Innlogging med Bank ID (evt. Storebrand passord) og fødselsnummer.