Serviceerklæring

Serviceerklæringen fra Statoil Pensjon forteller deg hvilken service du kan forvente deg fra oss og hvilke krav vi stiller til oss selv når det gjelder saksbehandling og responstid.

For at vi skal holde serviceerklæringen, må du gi alle nødvendige opplysninger og sende riktig utfylt skjema og vedlegg. Du har selv ansvar for å gi riktige opplysninger til Statoil Pensjon, og melde fra ved endringer som er av betydning for din rett til pensjon. I spesielle situasjoner  vil saksbehandlingstiden kunne bli lengre i en overgangsfase, men i så fall vil man bli informert om dette.


Forespørsler og henvendelser

 • Ved henvendelse til vår fellespostkasse statpen@statoil.com vil du normalt få svar innen ti arbeidsdager. Ansatte benytter Services@Statoil for henvendelser.
 • Ved telefonhenvendelse til vår servicetelefon 51 99 30 30, kan du få svar på enkle spørsmål. Er det behov for avklaring eller annet ber vi om at du sender mail til ovennevnte adresse.
 • Ved henvendelse pr brev vil du få svar innen 10 arbeidsdager.
 • Ved endring av kontonummer må du sende dette skriftlig pr brev som er signert og i tillegg oppgi medlemsnummer / ansatt nummer. Legg gjerne ved kopi av pass for identifikasjon.

Garanti om fortrolig behandling

Statoil Pensjon behandler alle opplysninger om deg fortrolig. Dette betyr blant annet at arbeidsgiver eller andre ikke har innsyn i din sak hos oss.

Ønsker du at andre enn du selv skal ha innsyn, må du gi skiftlig fullmakt til dette. All skriftlig kommunikasjon inkl e-post blir arkivert og lagret forsvarlig hos oss.


Alderspensjon

Er du tidligpensjonist og når opptjeningsalder 65 / 67 år vil du motta brev fra Storebrand senest seks uker før igangsettelse av alderspensjon fra 65 / 67 år.

Søknad om alderspensjon sendes Statoil Pensjon ca. tre måneder før oppstartstidspunkt. Ansatte kan legge søknadsskjema som vedlegg i offboarding prosessen.

Ansatte som søker om fleksibelt uttak av alderspensjon og som fortsetter i jobb, kan opprette hen henvendelse på Services@Statoil, eller sende søknadsskjema med internpost. 

Du finner søknadsskjema på "Min side" eller på Entry.

Du kan også sende søknad om alderspensjon direkte på din personlige side på www.storebrand.no. Innlogging med Bank ID / Storebrand passord og fødselsnummer.

 Alle søknader blir saksbehandlet og utbetalt av Storebrand på vegne av Statoil Pensjon.

Har du fripolise i Statoil Pensjon benytter du søknadsskjema for fripoliseinnehavere (se under "fripoliser") og sender søknaden direkte til Storebrand Pensjonstjenester, Postboks 455, 1327 Lysaker.


Uførepensjon

Du får behandlet din søknad innen åtte uker etter at riktig utfylt søknad med alle vedlegg er mottatt. Søknadsskjema og veileding får du av din IA kontakt

For å igangsette uførepensjonen trenger vi:

 • Kopi av siste kontoutskrift eller fullmakt til å innhente informasjon om din(e) fripolise(r) hos andre institusjoner
 • Skattekort del 2
 • Fødselsattester for barn under 21 år
 • Kopi av vedtak fra NAV
 • Evt. legeerklæring og fullmakt til å innhente opplysninger hos NAV dersom
  • det er mindre enn to år siden du ble ansatt
  • du har lavere uføregrad enn 50 % og ikke vedtak fra NAV

Etterlattepensjon

Du får behandlet din søknad innen åtte uker etter at riktig utfylt søknad med alle vedlegg er mottatt. Dersom avdøde var ansatt får du søknadsskjema og veiledning hos arbeidsgiver. Dersom avdøde var pensjonist får du søknadsskjema og veileding ved henvendelse til Statoil Pensjon.

For å igangsette etterlattepensjon trenger vi:

 • Kopi av skifteattest
 • Kopi av vigselsattest / bostedsbevis hvis samboer
 • Kopi av fødselsattester for barn under 21 år
 • Skattekort del 2

Fripoliser

Fripolisemidlene vil bli flyttet til ny institusjon innen en måned etter mottatt fullmakt.

Vi gjør imidlertid oppmerksom på at det ikke er angrefrist i forbindelse med flytting av fripoliser.