Forsikring

Som ansatt i Statoil ASA eller Statoil Kapitalforvaltning AS, er man dekket av selskapets personalforsikring og reiseforsikring.

Du finner utfyllende informasjon på Entry, samt Forsikringsbevis eller du kan logge deg på «Min Side» for informasjon. Ønsker du oversikt over beløp for de ulike forsikringene finner du det oversikten på Pensjonsportalen på www.storebrand.no.

Skal du melde fra om skade finner du skademeldingsskjema på Entry og på «Min side» både for personalforsikring og reiseforsikring.

Tidligpensjonister er også dekket av deler av personalforsikringen samt reiseforsikringen. Se din tidligpensjonsavtale for mer informasjon eller logg deg inn på «Min Side».

Alders – og uførepensjonister er dekket reiseforsikringen. For mer utfyllende informasjon kan du logge deg inn på «Min Side».

På Pensjonsportalen på www.storebrand.no har du oversikt over ditt pensjons- og forsikringsforhold. Innlogging med Bank Id / Storebrand passord.