Logg inn

 
Viktig!

Ansatte som allerede er logget på Statoil domenet, enten fra Statoil lokasjon eller via ConnectIT, trenger ikke å benytte BankID for pålogging. Klikk her for automatisk pålogging.

Slik logger du inn med BankID
 • Engangskode (6 siffer) får du fra sikkerhetsverktøyet du logger inn i nettbanken med. Tallene vil nå vises når du taster de inn.
 • Personlig passord er det passordet du valgte da du bestilte/fornyet din BankID.
 • Ønsker du å endre personlig passord? Da må du først legge inn det gamle passordet og deretter klikke på knappen Endre passord.
Problemer med pålogging?
 • BankID krever at Java er installert på din maskin. Merk at mobile enheter med Apple iOS (iPhone, iPad etc.) ikke støtter Java.
 • Er du nyansatt vil påloggingen først være mulig etter ca. 6 uker, og du må ha et gyldig norsk fødselsnummer.
 • Vennligst kontakt oss via Service@Statoil (ansatte) eller via Statpen@statoil.com hvis problemer med påloggingen oppstår etter at du har forsøkt flere ganger og på ulike tidspunkt. Problemet kan også ligge hos Bank ID.

Important!

Employees already connected to the Statoil domain, either from a Statoil location or via ConnectIT, do not need to log in using BankID. Click here to log in automatically.

How to log in using BankID
 • Engangskode (6 digit token) is obtained from the security device you are using when logging in to your online bank.
 • Personlig Passord (Personal Password) is the password you chose when your BankID account was first created or renewed.
 • Would you like to change your password? You need to log in with your old password and then choose "Endre passord" (Change password).
Login problems?
 • Java is a prerequisite for using BankID. Please note that mobile devices running iOS (iPhone, iPad etc.) do not support Java.
 • If you are a new employee login will be possible after approx. 6 weeks and a Norwegian ID number is required.
 • Please contact us via Service@Statoil (employees) or via Statpen@statoil.com if login problems occur after continued attempts and at different times. The problem can be the Bank ID solution.